Metody geologia

Kolejnym rodzajem wierceń w naszej ofercie są wiercenia mechaniczne wykonywane za pomocą wiertnic hydraulicznych na podwoziu samochodowym bądź gąsienicowym.

zobacz

Celem badania penetrometrem tłoczkowym jest oznaczenie stopnia plastyczności (a także spójności gruntu). Spójność gruntu określa się z oznaczonej w umownych warunkach

zobacz

Wiercenia udarowe wykonujemy za pomocą ręcznego zestawu udarowego do poboru prób geologicznych 04.19.SD firmy Eijkelkamp. Zestaw ten jest przeznaczony do wierceń

zobacz

Celem badania ścinarką obrotową jest szybki pomiar wytrzymałości na ścinanie gruntu. Wytrzymałość na ścinanie gruntu τf wyznacza się na podstawie oznaczonej wartości

zobacz

Wiercenia ręczne wykonujemy zestawami firmy Eijkelkamp. Możliwe jest wykonywanie otworów z rurowaniem lub bez bez i z rurowaniem o średnicy 70 i 100 mm.

zobacz

Badania właściwości dynamicznych podłoża gruntowego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej mają zastosowanie w budownictwie ziemnym oraz w budownictwie drogowym czy

zobacz

Badanie płytą statyczną VSS określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na określenie

zobacz

Sondowanie statyczne CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej. Przewagą metody sondowania

zobacz

Kolejnym elementem właściwego prowadzenia prac terenowych, pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania dynamiczne.

zobacz