Wiercenia ręczne

Wiercenia ręczne wykonujemy zestawami firmy Eijkelkamp. Możliwe jest wykonywanie otworów z rurowaniem lub bez bez i z rurowaniem o średnicy 70 i 100 mm. W trakcie prac wykorzystujemy świdry Edelmana do glin, piasków oraz żwirów. Podczas wierceń jesteśmy w stanie precyzyjnie rozpoznać budowę ośrodka gruntowego dla małych obiektów oraz budowli liniowych (drogi, rurociągi, koleje czy obwałowania). Ręczna technika wiercenia doskonale sprawdza się dla otworów do głębokości 5 m ppt.

Zastosowanie:

Geotechnika
Geologia inżynierska
Hydrotechnika
Hydrogeologia

Sprzęt pomiarowy:

  • Zestaw ręczny firmy Eijkelkamp