Wiercenia udarowe

Wiercenia udarowe wykonujemy za pomocą ręcznego zestawu udarowego do poboru prób geologicznych 04.19.SD firmy Eijkelkamp. Zestaw ten jest przeznaczony do wierceń

w gruntach twardych, żwirowo piaszczystych a nawet kamienistych, w których wykonanie ręcznymi świdrami typu Edelmana jest bardzo trudne bądź niemożliwe.  Stosujemy próbniki o średnicach Ø 40, 60, 75. Głębokość otworów wykonywanych za pomocą tej metody determinują warunki wodno - gruntowe.

Zastosowanie:

Geotechnika
Geologia inżynierska
Hydrotechnik
Hydrogeologia

Sprzęt pomiarowy:

Zestaw udarowy 04.19.SD firmy Eijkelkamp

Geologia naftowa

Wody pitne, mineralne, lecznicze i termalne

Geologia złożowa

Głębokie badania geologiczne

 

Sprzęt pomiarowy:

  • Bezprzewodowa aparatura pomiarowa firmy Wireless Seismic Inc.
  • AWD (Accelerated Weight Drop) żródło udarowe fali P i S

Metody - Geofizyka poszukiwawcza

Sejsmikarefleksyjna

Sejsmika refleksyjna zajmuje się badaniem rozchodzenia fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne wywołane wstrząsem lub drganiami rozchodzą się w głąb Ziemi i napotykając na

zobacz

Grawimetria[Grav]

Metody grawimetryczne zajmują się badaniem pola siły ciężkości Ziemi. Na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości realizowanych na powierzchni Ziemi przy

zobacz

Magnetometria[Mag]

Metody magnetyczne zajmują się badaniem tych właściwości naturalnego pola magnetycznego Ziemi, które związane są z obecnością w skorupie ziemskiej skał

zobacz

Magnetotelluryka[MT/AMT]

Metoda magnetotelluryczna (MT) to nieinwazyjna metoda geoelektryczna wykorzystująca naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i pozwalająca na zobrazowanie

zobacz

CSAMT

Metoda audiomagnetoyelluryczna z kontrolowanym źródłem fali elektromagnetycznej (CSAMT) opracowana została, jako alternatywa dla wysokoczęstotliwościowych

zobacz

Polaryzacjawzbudzona[TDIP/SIP]

Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) jest rozszerzeniem metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych IP

zobacz

Procesyprzejściowe[TDEM]

Metoda procesów przejściowych TEM lub TDEM należy do grupy metod elektromagnetycznych (EM) aktywnych rozpoznania ośrodka geoelektrycznego. Pomiary polegają

zobacz