Wiercenia mechaniczne

Kolejnym rodzajem wierceń w naszej ofercie są wiercenia mechaniczne wykonywane za pomocą wiertnic hydraulicznych na podwoziu samochodowym bądź gąsienicowym.

Dysponujemy dwoma wiertnicami hydraulicznymi H25CS oraz dwoma wiertnicami hydraulicznymi typu LWP16 firmy Wamet z Bydgoszczy zamontowanymi na samochodach półciężarowych z napędem na cztery koła. Wiertnic tych używamy do rozpoznania profilu litologicznego przy pomocy wierceń okrętnych sznekami zwykłymi o średnicy 75 i 110 mm do głębokości około 25 m ppt.
Dysponujemy również wiertnicą na podwoziu gąsienicowym włoskiej firmy Beretta model T-41. Przy pomocy tego urządzenia mamy możliwość wiercenia na sucho sznekami pustymi CME do głębokości około 35 m ppt. Wiercenie może odbywać się przy użyciu samplera rdzeniowego, który pozwala na ciągły uzysk rdzenia o nienaruszonego strukturalnie o średnicy 88 mm. Wiercenie sznekami pustymi
z użyciem żerdzi prowadzącej daje możliwość wiercenia zarurowanych otworów w celu wykonania testów bezpośrednich np. sondowanie SPT, pobranie prób NNS czy pomiar filtracji. W takich otworach istnieje możliwość zabudowania piezometrów do monitoringu wód podziemnych
o średnicy do 90 mm. Wiertnica Beretta daje nam również możliwość wiercenia obrotowego na płuczkę wodną. Przy otworach rdzeniowanych stosujemy układ rdzeniówki wrzutowej o średnicach NQ i PQ, a maksymalna głębokość w pełni opróbowanego otworu to około 80 m ppt. W razie potrzeby możemy wykonywać również otwory przy użyciu młotka dolnego. Tego typu wiercenia wykonywane są do rozpoznania geologii w skałach twardych, lub do wykonania studni głębinowych czy otworów dla potrzeb pomp ciepła.

Zastosowanie:

Geotechnika
Geologia inżynierska
Hydrotechnika
Hydrogeologia

Sprzęt pomiarowy:

Wiertnica hydrauliczna Wamet H25
Wiertnica hydrauliczna Wamet H25SC
Wiertnica hydrauliczna Wamet LWP16
Wiertnica hydrauliczna Beretta T-41