Sondowania DPL / DPSH

Kolejnym elementem właściwego prowadzenia prac terenowych, pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania dynamiczne.

Dysponujemy pełnym zakresem sprzętowym, co pozwala nam wykonywać każdy rodzaj sondowania.

Badania zagęszczenia gruntów wykonujemy za pomocą:
•    sondy lekkiej SD10 z końcówkami stożkową i krzyżakową SVLT,
•    sondy średniej DMP30,
•    sondy ciężkiej DPH50,
•    sondy bardzo ciężkiej DPSH- 63,5,
•    sondy cylindrycznej SPT.

Sondowania dynamiczne służą głównie do rozpoznania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych,
z wyjątkiem sondy SPT (cylindryczna), która służy do badań gruntów spoistych.

Zastosowanie:

Geotechnika
Geologia inżynierska

Sprzęt pomiarowy:

  • Sondę pneumatyczna PR13
  • Sonda udarowa WSU-63
  • Sondy cylindryczne SPT
  • Sonda krzyżakowa SLVT