Sondowania CPT / CPTU

Sondowanie statyczne CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej. Przewagą metody sondowania

statycznego CPTU nad tradycyjnymi metodami badań geotechnicznych, w skład których wchodzą wiercenia, pobierania próbek gruntu i ich badania laboratoryjne są:

•    ciągły pomiar parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania,
•    wykonanie pomiaru „in situ”,
•    szybkość uzyskania wyników badań - parametrów wytrzymałościowych gruntu,
•    powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych uzyskanych z sondowań.

 

Zastosowanie:

Geotechnika
Geologia inżynierska

Sprzęt pomiarowy:

Sondę statyczną TG 63-150