Penetrometr tłoczkowy

Celem badania penetrometrem tłoczkowym jest oznaczenie stopnia plastyczności (a także spójności gruntu). Spójność gruntu określa się z oznaczonej w umownych warunkach pomiaru granicznej siły Q, która jest uznawana za wytrzymałość gruntu na ściskanie jednoosiowe. Penetrometr składa się z uchwytu, w którym przesuwać można trzpień, z naniesioną skalą. Wewnątrz osadzona jest sprężyna dynamometryczna. Wynik to średnia arytmetyczna złożona z minimum 5 pomiarów. Spójność gruntu cu wykorzystywana jest do obliczenia stopnia plastyczności.

 

Zastosowanie:

Geotechnika
Geologia inżynierska

 

Sprzęt pomiarowy:

Penetrometr tłoczkowy kieszonkowy C/16-T0171