Geotechika - Laboratorium

Większość testów i analiz próbek gruntów i wód przeprowadzamy we własnym laboratorium zgodnie z PN-81/B-03020:1981,
PN-86/B-02480:1986, PN-88/B-04481:1988, specyfikacje techniczne ISO/TS 17892, EUROKOD 7. Pozostałe bardziej skomplikowane
badania wykonują współpracujące z nami specjalistyczne laboratoria geotechniczne i geochemiczne.

laboratorium

 

Posiadany sprzęt laboratoryjny

•    Aparat Cassagrande’a APG-3a  

•    Penetrometr stożkowy uniwersalny PU

•    Aparat bezpośredniego ścinania wersja elektroniczna AB-2a-DL-F

•    Wytrząsarka elektromagnetyczna WSE wraz z zestawem sit laboratoryjnych

•    Areometr

•    Edometr laboratoryjny EL-1

•    Edometr laboratoryjny EL-1-DL-H8

•    Piec wysokotemperaturowy (rodziny SNOL)

•    Mechaniczny ubijak Proctor’a typu MP3-4