Metody grawimetryczne zajmują się badaniem pola siły ciężkości Ziemi. Na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości realizowanych na powierzchni Ziemi przy pomocy urządzeń zwanych grawimetrami można opracować mapy i modele gęstościowe obrazujące podpowierzchniowy rozkład mas skalnych.

 

Zastosowanie:

Geologia naftowa

Geologia złożowa

Głębokie badania geologiczne

Sprzęt pomiarowy:

  • Grawimetry firmy Scintrex
  • Tachimetry i GPSy geodezyjne

 

Grawimetria [Grav] Grawimetria [Grav]

Grawimetria [Grav]