Granica plastyczności Wp

Polega na określeniu momentu przejścia gruntu z konsystencji plastycznej w zwartą oraz określeniu wilgotności, jaka znajduje się na tej granicy.