Określenie zawartości części organicznych (Iom)

Z przygotowanej odpowiednio próbki należy odważyć potrzebną ilość gruntu. Następnie tygielek wraz z gruntem wyprażyć w temp. 600 - 8000C przez, co najmniej 4 godz. Wynik podawany

jest, jako procentowa zawartość strat masy przy prażeniu.