Ochrona środowiska

 

Firma GEOPARTNER dysponuje znacznym doświadczeniem w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska z wykorzystaniem różnorodnych technik pomiarowych. Poprzez połączenie profesjonalnych badań z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii, chemii, ekologii stosowanej  oraz ogólnej wiedzy o środowisku, oferujemy pełną, a zarazem elastyczną ocenę wszystkich aspektów związanych ze skażeniem gruntów, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych. Takie ekspertyzy odnoszą się głównie do miejsc skażonych, narażonych lub podejrzanych o możliwość skażenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, w naszej działalności promujemy pragmatykę i finansowe uzasadnienie dla każdego z projektów. Do oceny skażonego lub zagrożonego skażeniem terenu podchodzimy poprzez wieloetapowe działania.

Pełne konsultacje na każdym etapie pozwalają na kontrolę kosztów oraz zapewniają inwestorowi bieżącą możliwość podejmowania decyzji technicznych i handlowych. Specyfika terenu badań, rodzaj skażeń oraz potrzeby inwestora, każdorazowo determinują podejmowane działania tak, aby zapewnić dopasowany i pragmatyczny zakres działań.

Posiadamy szeroką wiedzę związaną z projektami, nadzorem i interpretacją danych odnośnie monitoringu wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz gruntów i powietrza glebowego. Przestrzeganie surowych procedur przy poborze i badaniu próbek zapewnia wiarygodność wyników.

Zakres i częstotliwość pomiarów uwzględniają wymagania klienta oraz regulacje prawne. Dane pomiarowe przechowywane są w naszej bazie danych, gdzie są analizowane i interpretowane.

Multidyscyplinarne spojrzenie obejmujące geologię, geofizykę, hydrogeologię i hydrologię a także chemię, ekologię i toksykologię pozwala na kompletną ocenę ryzyka.