Ogólna

Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej ue

GEOPARTNER Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się badaniami geofizycznymi, geotechnicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, hydrogeologicznymi, geoelektrycznymi. Nasza kadra składająca się z ponad 30 geo-inżynierów wykorzystując wiedzę, doświadczenie, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie  realizuje zadania od małych pomiarów po wielkie projekty geofizyczne i geotechniczne zarówno w kraju jak i za granicą.  Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadają wymagane prawem uprawnienia do projektowania, prowadzenia i dokumentacji prac. Obszar komercyjnej działalności naszej firmy rozciąga się na wiele dziedzin, patrzymy na tematy geofizyczne, geotremalne, geoelektryczne i geotechniczne w sposób inżynierski dobierając odpowiednie metody i badania do zagadnienia, odpowiednio je integrując. Możemy się pochalić autorskim oprogramowaniem MARIA, które pozwala na połączoną inwersję danych grawimetrycznych, magnetotellurycznych oraz sejsmicznych,

zobacz