Kim jesteśmy

Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej ue

GEOPARTNER Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się badaniami geofizycznymi, geotechnicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, hydrogeologicznymi, geoelektrycznymi. Nasza kadra składająca się z ponad 30 geo-inżynierów wykorzystując wiedzę, doświadczenie, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie  realizuje zadania od małych pomiarów po wielkie projekty geofizyczne i geotechniczne zarówno w kraju jak i za granicą.  Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadają wymagane prawem uprawnienia do projektowania, prowadzenia i dokumentacji prac. Obszar komercyjnej działalności naszej firmy rozciąga się na wiele dziedzin, patrzymy na tematy geofizyczne, geotremalne, geoelektryczne i geotechniczne w sposób inżynierski dobierając odpowiednie metody i badania do zagadnienia, odpowiednio je integrując. Możemy się pochalić autorskim oprogramowaniem MARIA, które pozwala na połączoną inwersję danych grawimetrycznych, magnetotellurycznych oraz sejsmicznych,

 Posiadamy szeroką gamę sprzętu geofizycznego do metod: sejsmika refleksyjna (Wireless Seismic ), sejsmika refrakcyjna, MASW,  Magnetotelluryka ( MT/AMT), Grawimetria, CSAMT, Polaryzacja wzbudzona  (IP), Procesy przejściowe (TDEM) , Georadar (GPR) , Magnetyka, Metoda Elektrooporowa, Elektromagnetyka, Magnetometria. My korzystamy z autorskiego oprogramowania MARIA, które pozwala na połączoną inwersję danych grawimetrycznych, magnetotellurycznych oraz sejsmicznych.Posiadamy także różnorodny sprzęt geotechniczny:  wiertnice hydrauliczne,  sondy statyczne, dynamiczne, CPT, CPTU, DPL, luty do badań VSS, HMPL-PDG. Przy wszystkich badaniach geotechnicznych korzystamy z naszego laboratorium geotechnicznego.

Jako pierwsi  w Polsce na komercyjną skalę wprowadziliśmy badania geofizyczne , georadarowe na kolei i na wałach przeciwpowodziowych. Przebadaliśmy ponad kilka tysięcy kilometrów szlaków kolejowych integrując badania geotechniczne, geofizyczne, .tworząc opracowania dla projektów nowych linii kolejowych oraz modernizacji już istniejących. Opracowaliśmy ocenę stanu technicznego kilkuset kilometrów wałów przeciwpowodziowych , integrując badania geofizyczne z wynikami geologicznymi i hydrologicznymi. W tych dziedzinach jesteśmy prekursorami w Polsce oraz liderami w Polsce i Europie. Opracowaliśmy szereg standardów tych prac, które wykorzystywane są do tej pory, stworzyliśmy na własne potrzeby unikalny sprzęt do tych badań.

Oprócz wykonywania prac zleconych prowadzimy własne badania naukowe, posiadamy w firmie jednostkę badawczo rozwojową. Współpracujemy z uczelniami wyższymi z Polską Akademią Nauk. Od lat uczestniczymy w branżowych międzynarodowych i krajowych konferencjach, poszerzając naszą wiedzę, wymieniając doświadczenia . Nasza jednostka BiR wypracowała wiele ciekawych rozwiązań. Jednym z nich było wykonanie, przy użyciu specjalnie w tym celu zbudowanego batyskafu, pierwszych podwodnych badań georadarowych. Technologia badań podwodnych daje wiele nowych możliwości poznawczych szczególnie w zakresie budownictwa wodnego. Posiadamy polski i europejski patent unikalnej technologii głębokiego zagęszczania ośrodka gruntowego z powierzchni.

W naszej działalności spotykamy się z licznymi wyrazami uznania za nowatorstwo i profesjonalizm. Jesteśmy przygotowani do wykonywania zadań o różnym stopniu trudności, tych typowych i nietypowych, na powierzchni i pod ziemią, w dowolnym miejscu w kraju i Europie z natychmiastowym czasem mobilizacji i bez zbędnej biurokracji. Rzetelna ocena zadania i możliwości proponowanych rozwiązań oraz korzystny stosunek ceny do ilości przekazywanych informacji stanowi nasz największy atut.

Podróżując często służbowo staramy się wykorzystywać ten czas by poznać miejsca ciekawe /Galeria - Tam byliśmy/

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktów w celu uzyskania  dodatkowych wyczerpujących informacji.