Aktualności

Firma Geopartner Sp. z o.o. bierze udział w corocznej konferencji 81st EAGE Conference & Exhibition 2019. Tak jak co roku nasi specjaliści wyruszą w drogę, aby podzielić się swoją wiedzą. Będziecie mieli możliwość poznać świadczone przez nas usługi bardziej szczegółowo. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska nr 102 podczas wydarzenia 3-6 czerwca, które odbędzie się w Londynie.

Tutaj znajdciecie więcej informacji na temat konferencji EAGE

Widzimy się na miejscu!

Cogito Min geopartner spotkanie w Helsinkach badania sejsmiczne

W dniach 28-30 stycznia 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt COGITO-MIN (COst-effective Geophysical Imaging Techniques for supporting Ongoing MINeral exploration in Europe). Projekt został współfinansowany przez NCBiR w ramach sieci ERA-NET ERA-MIN.

zobacz
W dniach 17-18 stycznia 2019 roku firma Geopartner brała udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo. Tematem przewodnim spotkania był: "Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi, i infrastrukturę - metody ograniczania negatywnych skutków". Konferencja odbyła się w Politechnicę Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
zobacz
Spotkanie Smart Exploration w Atenach

W dniach 14-16 stycznia odbyło się spotkanie partnerów projektu Smart Exploration finansowanego z programu Horizon 2020 w Atenach. Geopartner Sp. z o.o. jest jednym z 27 partnerów wchodzących w skład konsorcjum, mającym na celu wykorzystanie nowych technologii poszukiwawczych w eksploracji rudnej. Od momentu podjęcia współpracy ze Smart Exploration przeprowadziliśmy badania grawimetryczne i magnetometryczne dla rozpoznania złóż chromitów w Kosowie oraz sejsmiczne w Finlandii.

Podczas tego wyjazdu mieliśmy możliwość podzielić się uzyskaną wiedzą po przeprowadzonych badaniach oraz ich wynikami z partnerami konsorcjum.

 

W Kopenhadze odbyła się kolejna konferencja EAGE ANNUAL 80th Conference and Exhibition. Co roku nasza firma jest uczestnikiem tego wydarzenia. EAGE nas zaskoczył ciekawymi workshopam’i, dobrze ułożonym programem a także ilością nowych firm geologicznych na rynku.Po takim znaczącym wydarzeniu jak EAGE mamy motywację się rozwijać, żeby iść z duchem czasu.

Po raz kolejny dziękujemy, że jesteście z nami!

Naszą dobrą tradycją jest udział w corocznej konferencji EAGE. W roku 2017  odbyła się ona w Paryżu. Nie mogło nas tam zabraknąć. Podczas tej konferencji dzieliliśmy się wiedzą z innymi uczestnikami, braliśmy udział w ciekawych workshop’ach i, oczywiście, nawiązaliśmy dużo kontaktów. To było niesamowite doświadczenie dla naszych pracowników.

Dziękujemy za odwiedzanie naszego stoiska!

 Geopartner wchodzi w skład 27 partnerów tworzących projekt Smart Exploration, na który Komisja Europejska przyznała fundusze z programu Horizon 2020. W projekcie tym biorą udział instytucje akademickie, badawcze, oraz firmy i agencje związane z przemysłem wydobywczym oraz EAGE. Projekt koncentruje się na eksploracji zasobów mineralnych poprzez wykorzystanie nowych technologii poszukiwawczych - SMART EXPLORATION.

zobacz

 Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki już za nami! Cieszymy się, że już szósty raz wspólnymi siłami podarowaliśmy odrobinę radości!

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! :)

zobacz

W dniach 29.11.2016 – 01.12.2016 grupa kapitałowa Geopartner wzięła udział w tegorocznym Kongresie Geotermalnym w Essen organizowanym przez Federalne Stowarzyszenie Geotermiczne (niem. Bundesverband Geothermie e.V.). Kongres ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie energii geotermalnej w Niemczech i na świecie. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele instytucji rządowych i samorządów lokalnych, sponsorzy, instytuty naukowe oraz firmy usługowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicekanclerz oraz minister gospodarki i energii Niemiec Sigmar Gabriel.

zobacz

W najnowszym wydaniu czasopisma naukowego Acta Geophysica ukazał się artykuł opisujący innowacyjne rozwiązanie dotyczące inwersji połączonej danych geofizycznych wykorzystane w naszym autorskim oprogramowaniu MARIA (Modular Approach Robust Inversion Algorithm), które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

zobacz

Cogito Geopartner Finlandia sejsmiczne badania

Na przełomie sierpnia i września 2016 roku pracownicy naszej firmy wykonali prace terenowe w ramach projektu COGITO-MIN (COst-effective Geophysical Imaging Techniques for supporting ongoing MINeral exploration in Europe)- współfinansowanego przez NCBR w ramach sieci ERA-NET ERA-MIN. Projekt realizowany jest przez konsorcjum polskich oraz fińskich jednostek zarówno naukowych jak i przemysłowych.

zobacz

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska w czasie 78 konferencji geofizycznej EAGE, która odbyła się w dniach 30 maja - 2 czerwca w Wiedniu.

Zapraszamy na przyszłoroczną, która odbędzie się w Paryżu.

zobacz
W dniach 17-19 maja 2016 firma Geopartner wzięła udział w Ogólnokrajowym Sympozjum HYDROTECHNIKA XVIII 2016.

Odbywające się w Krynicy Zdrój sympozjom poruszało problemy gospodarki wodnej oraz ochrony przed powodzią z naświetleniem istotnych zagadnień planistycznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, na tle zjawisk ekstremalnych. Prezentowano także wiele szczegółowych problemów technicznych związanych z projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji hydrotechnicznych. Referaty zostały opracowane przez znanych specjalistów zajmujących się zagadnieniami zabezpieczeń przeciwpowodziowych od strony praktycznej jak i ba- dawczej.

Nasza firma prezentowała możliwości wykorzystania innowacyjnej metody zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej. 

 

 

15 kwietnia 2016 r. Nasza firma brała udział w „Warsztatach Geologii Inżynierskiej 2016” organizowanych przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był mgr inż. Jacek Stanisz. Warsztaty te zgromadziły licznych przedstawicieli branży geologii inżynierskiej zarówno ze świata nauki jak i firm komercyjnych. Spotkanie to  było dogodnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz prezentacji nabytej przez nas wiedzy.
Nasi pracownicy przedstawili interesującą prezentację pt.
>>Zakres badań geotechnicznych i geofizycznych dla linii kolejowych w kontekście nowych “Wytycznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej - Igo-1”<<.
zobacz

 W drugiej połowie roku 2015 nasza firma przeprowadziła badania geofizyczne na terenie województwa pomorskiego. Badania zostały wykonane na zlecenie KGHM Polska Miedź SA. Celem badań było rozpoznanie budowy geologicznej pod kątem występowania złóż soli potasowych.

zobacz

fundusze unijne logo geo1

Nasza firma realizuje prace związane z poprawą parametrów mechaniczno wytrzymałościowych gruntów budujących wały przeciwpowodzonie. Zrealizowany został I etap prac w ramach którego zostały wykonane badania geofizyczne, geotechniczne oraz badania gruntów na wałach przeciwpowodziowych w województwie lubelskim. Celem przeprowadzonych prac była weyfikacja stanu technicznego obwałowań przed zaplanowanymi pracami mającymi na celu zagęszczanie gruntów budujących wał przeciwpowodziowy przy użyciu opatentowanej, innowacyjnej metody z wykorzystaniem fali sprężystej. Na wyznaczonych odcinkach zostały wykonane następujące prace geofizyczne:

zobacz
W ostatnim wydaniu Cuprum Czasopisma Naukowo-Technicznego Górnictwa Rud ukazała się publikacja, której współautorami są pracownicy naszej firmy. Artykuł przedstawia możliwości stosowania kompleksowej interpretacji sejsmicznej i geoelektrycznej w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż rud miedzi. 
zobacz

Geopartner serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji 78 konferencji geofizycznej EAGE w Wiedniu, w dniach 30 maja – 2 czerwca 2016 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia stanowiska nr 1555, gdzie będzie można dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach.

zobacz

Teraz czas zobaczyć nasz sprzęt w akcji :)
Źródło sejsmiczne o wadze 50 kg napędzane sprężyną azotową.
Pomiary z użyciem płytkiej sejsmiki na potrzeby poszukiwania złóż surowców skalnych.

zobacz

Od pewnego czasu zakres świadczonych przez nas usług poszerzył się o interpretację danych geofizycznych opartą na inwersji połączonej. Do tych celów wykorzystujemy autorskie oprogramowanie MARIA (Modular Approach Robust Inversion Algorithm), które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

zobacz
II Ogólnopolska Konferencja z Cyklu Budownictwo i Górnictwo,

W dniach 24-26 czerwca, na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja
z Cyklu Budownictwo i Górnictwo, której tematem był: „Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko”.
Firma Geopartner była jednym ze sponsorów konferencji, a jej przedstawiciele brali udział w dyskusjach
o współpracy ośrodków naukowych z przemysłem wydobywczym w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody
i otaczającego środowiska.

II Ogólnopolska Konferencja z Cyklu Budownictwo i Górnictwo,

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas dorocznych targów EAGE w Madrycie.
Zapraszamy ponownie za rok, tym razem w Wiedniu.

eagelogos2015

zobacz

Geopatner powiększył swoja flotę maszyn o najnowszy produkt firmy INOVA Geo – wibratory typu UNIVIB – PLS326.
Sprzęt ten jest przeznaczony do operacji w obszarach silnie zurbanizowanych lub z ograniczona możliwością dostępu.
Ten mniejszy, lżejszy i bardziej mobilny wibrator jest zbudowany według tych samych standardów jakości i niezawodności
jak tradycyjne pojazdy AHV. Mimo swojej mniejszych wymiarów i przy generowaniu mniejszego nacisku na podłoże,
jest on w stanie wygenerować częstotliwości aż do 1 Hz.

logos

zobacz

Geopartner serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji 77 konferencji geofizycznej EAGE w Madrycie,
w dniach 1 – 4 czerwca.

Zachęcamy do odwiedzenia stanowiska nr 777, gdzie będzie można dowiedzieć się
więcej o oferowanych przez nas usługach.

eagelogos2015

W dniach 16-17 października firma Geopartner wzięła udział w Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych
Technologii INNO-TECH EXPO które odbyły się Kielcach. Targi łączą świat biznesu i osiągnięcia nauki oraz są
miejscem spotkań przedstawicieli parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz firm
i instytucji naukowych.

Targi INNO-TECH EXPO to najlepsze miejsce by zaprezentować innowacyjną stronę działalności. To także
nieoceniona okazja, by porozmawiać z ekspertami, przetestować nowe produkty i wypromować ciekawe projekty.

II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO

W dniach 23-25 ​​października 2014 r firma Geopartner wzięła udział w drugiej edycji targów Expotunnel,
które odbyły się w Bolonii, we Włoszech. Impreza przyciągnęła uwagę wielu firm specjalizujących się
w
projektowaniu i wykonawstwie robót podziemnych. Prezentowano innowacyjne technologie
wykorzystywane w tej branży. Wystawcy przedstawiali perspektyw rozwoju sektora na poziomie
międzynarodowym
oraz dzielili się swoimi opiniami.

logosIT

W dniach 24-26 wrzesnia Geopartner brał udział w XX Congress of Carpathian Balkan Geological Association,
który odbył sie w Tiranie (Albania). Konges przyciągnął wielu uczestników nie tylko z regionu
Karpacko-Balkańskiego ale także z wielu innych krajów. Celem CBGA jest promowanie i zachęcanie do
geologicznych badań podstawowych i stosowanych, a także szkolenie i specjalizacji dotyczących
regionu Karpacko-Balkańskiego.

cbga logo

W dniach 16-19 czerwca Geopartner wziął udział w konferencji i wystawie EAGE 2014 odbywającej się
w Amsterdamie. Odbywające się od 1951 roku targi są miejscem wielu owocnych spotkań przedstawicieli
firm zajmujących się zagadnieniami geofizyki i geologii.
Geopartner był jedną z ponad 380 firm które prezentowały zarówno swoje usługi oraz wszelkiego rodzaju
sprzęt wykorzystywany w badaniach geofizycznych i geologicznych.

eagelogos

W dniach 7-9 kwietnia 2014 firma Geopartner wzieła udzial w VIII Miedzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla
Brunatnego. Kongres odbywał się pod hasłem "Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia" i posłużył wymianie
doświadczeń i osiągnięć branży górniczej i energetycznej, a także był miejscem integracji osób ze środowiska
górniczego i energetycznego.

logos3