VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

W dniach 7-9 kwietnia 2014 firma Geopartner wzieła udzial w VIII Miedzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla
Brunatnego. Kongres odbywał się pod hasłem "Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia" i posłużył wymianie
doświadczeń i osiągnięć branży górniczej i energetycznej, a także był miejscem integracji osób ze środowiska
górniczego i energetycznego.

logos3