II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO

W dniach 16-17 października firma Geopartner wzięła udział w Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych
Technologii INNO-TECH EXPO które odbyły się Kielcach. Targi łączą świat biznesu i osiągnięcia nauki oraz są
miejscem spotkań przedstawicieli parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz firm
i instytucji naukowych.

Targi INNO-TECH EXPO to najlepsze miejsce by zaprezentować innowacyjną stronę działalności. To także
nieoceniona okazja, by porozmawiać z ekspertami, przetestować nowe produkty i wypromować ciekawe projekty.

II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO