II Ogólnopolska Konferencja z Cyklu Budownictwo i Górnictwo

II Ogólnopolska Konferencja z Cyklu Budownictwo i Górnictwo,

W dniach 24-26 czerwca, na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja
z Cyklu Budownictwo i Górnictwo, której tematem był: „Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko”.
Firma Geopartner była jednym ze sponsorów konferencji, a jej przedstawiciele brali udział w dyskusjach
o współpracy ośrodków naukowych z przemysłem wydobywczym w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody
i otaczającego środowiska.

II Ogólnopolska Konferencja z Cyklu Budownictwo i Górnictwo,