Źródło sejsmiczne A100 BRUTUS HDPTO HAMMER

Teraz czas zobaczyć nasz sprzęt w akcji :)
Źródło sejsmiczne o wadze 50 kg napędzane sprężyną azotową.
Pomiary z użyciem płytkiej sejsmiki na potrzeby poszukiwania złóż surowców skalnych.