Kongres Geotermalny DGK 2016 w Essen

W dniach 29.11.2016 – 01.12.2016 grupa kapitałowa Geopartner wzięła udział w tegorocznym Kongresie Geotermalnym w Essen organizowanym przez Federalne Stowarzyszenie Geotermiczne (niem. Bundesverband Geothermie e.V.). Kongres ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie energii geotermalnej w Niemczech i na świecie. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele instytucji rządowych i samorządów lokalnych, sponsorzy, instytuty naukowe oraz firmy usługowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicekanclerz oraz minister gospodarki i energii Niemiec Sigmar Gabriel.

 Głównymi sponsorami oraz współorganizatorami kongresu byli: Agencja Energii Nadrenii Północnej Westfalii (niem. Energie Agentur NRW), Międzynarodowe Stowarzyszenie Geotermalne IGA (ang. International Geothermal Association), Międzynarodowe Centrum Geotermalne (niem. Internationales Geothermiezentrum). Naukowe sesje plenarne i panelowe oraz prezentacje plakatów umożliwiły wymianę doświadczeń w szerokim zakresie tematycznym. Tegorocznym krajem partnerskim była Polska. Jej potencjał geotermalny zaprezentowany został w panelu anglojęzycznym przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH, Uniwerystetu Śląskiego oraz Geotermii Podhalańskiej. Firma Geopartner przedstawiła wybrane przykłady poszukiwań zasobów geotermalnych metodami geofizycznymi przeprowadzone przez nią w ciągu ostatnich lat na terenie Polski.

der geothermie kongress 2016 kongres geotermalny essen energia geotermalna