Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Temat: ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów drogowych oraz obiektów
inżynierskich projektowanej autostrady A-2 Stryków – Konotopa, na odcinku A, od km 365+261.42 do km 394+500.00

Dokumentacja geologiczno inzynierska1Dokumentacja geologiczno inzynierska2