Temat: Bezinwazyjne rozpoznanie stanu podłoża pod płytami ponuru i poszuru EW Włocławek

zobacz

Temat: Badania georadarowe mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych (pustek pogórniczych)

zobacz

Temat: Określenie zasięgu i lokalizacja ewentualnych pustek pod betonową płytą dna i zbocza zbiornika wody przemysłowej dla Kopalni Soli.

zobacz

Temat: Badania sejsmiczne MASW oraz

zobacz

Temat: Kompleksowe badania geofizyczne dla rozpoznania

zobacz

Temat: Rozpoznanie struktury ośrodka gruntowego pod względem ciągłości i jednorodności

zobacz

Temat: Lokalizacja potencjalnych stref rozluźnień pokładu węgla oraz w piaskach

zobacz

Temat: Sejsmika refleksyjna 2D - geofizyka poszukiwawcza

zobacz

Badania sejsmiczne 2D - geofizyka poszukiwawcza dla rozpoznania złóż surowców energetycznych w południowej Polsce

zobacz

Temat: Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne (woj. mazowieckie) dla uzyskania kompleksowego rozpoznania i uszczegółowienia budowy geologicznej w obrębie utworów dolnego paleozoiku.

zobacz

Temat: Badania elektrooporowe – tomografia elektrooporowa celem

zobacz

Temat: Badania magnetotelluryczne w poszukiwaniach

zobacz

Temat: Badania geofizyczne metoda tomografii elektrooporowej

zobacz