Tomografia elektrooporowa

Temat: Badania elektrooporowe – tomografia elektrooporowa celem

lokalizacji ujęcia wody dla Coca-Cola HBC w miejscowości Vlasinka w Serbii

Termin realizacji: 05-06/2013

   Celem badań było zlokalizowanie stref wodonośnych dla potrzeb odwiercenia nowego ujęcia wody w fabryce Coca-Coli „Rosa Topli Do Production Plant” w Serbii. Wykonano kilka kilometrów profili metodą tomografii elektrooporowej (ERT) w trudnym terenie górskim. Zastosowano układ trój-elektrodowy co pozwoliło na osiągnięcie relatywnie głębokiego zasięgu penetracji tj. do 100 i więcej metrów. Poszukiwanie wód zostalo przeprowadzone przy użyciu metody geoelektrycznej .

Rezultatem prac było wskazanie miejsc dla lokalizacji nowego otworu.

Tomografia elektrooporowa Tomografia elektrooporowa Tomografia elektrooporowa

Tomografia elektrooporowa