Badania sejsmiczne w południowej Polsce

Badania sejsmiczne 2D

- geofizyka poszukiwawcza dla rozpoznania złóż surowców energetycznych w południowej Polsce.

Termin realizacji 01/2015 – 04/2015

Na początku 2015 roku Geopartner wykonał pierwsze pomiary sejsmiczne 2D (sejsmika refleksyjna) z wykorzystaniem bezprzewodowej aparatury sejsmicznej RT System 2 firmy Wireless Seismic Inc. pozwalającej na kontrole jakości w systemie „real-time”. Badania sejsmicze zostały wykonane przy użyciu udarowego źródła drgań sejsmicznych typu AWD o masie przyspieszanej 300 kg. Zastosowanie silnego udarowego pozwoliło na interpretację tektoniczno-strukturalną w interwale głębokości do 1 km p.p.t. Usługi geofizyczne tego typy wykorzystuje się m.in. do rozpoznawania złóż surowców energetycznych.