Kompleksowe badania geofizyczne: MT/TDEM/IP

Temat: Kompleksowe badania geofizyczne

dla rozpoznania złóż rud miedzi na obszarze Monokliny Przedsudeckiej (Grawimetria/TDEM/MT/sejsmika reflekcyjna)

Termin realizacji: 09/2013 – 07/2014

Geopartner, wziął udział w dużym projekcie badań geofizycznych metodami grawimetryczną, magnetotelluryczną (MT), polaryzacji wzbudzonej (IP), procesów przejściowych (TDEM) oraz sejmiki refleksyjnej. Były to pionierskie, jeżeli chodzi o zakres i dobór metod geofizycznych, badania wykonane na tak szeroką skalę na obszarze polskich złóż miedzi (ponad 100 km profili). Nasza firma wykonała w całości badania grawimetryczne, MT, IP oraz TDEM oraz wzięła czynny udział w interpretacji kompleksowej. Efektem prac jest przede wszystkim kilka nowinek metodycznych z zakresu wykorzystania MT/IP do bezpośredniego wykrywania złóż.