MT/TDEM/IP/Grawimetria

Temat: Kompleksowe badania geofizyczne dla rozpoznania złóż rud miedzi na obszarze Monokliny Przedsudeckiej

Termin realizacji: 09/2013 – 07/2014

Geopartner, wziął udział w dużym projekcie badań geofizycznych metodami grawimetryczną, magnetotelluryczną (MT), polaryzacji wzbudzonej (IP), procesów przejściowych (TDEM) oraz sejmiki refleksyjnej. Były to pionierskie, jeżeli chodzi o zakres i dobór metod geofizycznych, badania wykonane na tak szeroką skalę na obszarze polskich złóż miedzi (ponad 100 km profili). Nasza firma wykonała w całości badania grawimetryczne, MT, IP oraz TDEM oraz wzięła czynny udział w interpretacji kompleksowej. Efektem prac jest przede wszystkim kilka nowinek metodycznych z zakresu wykorzystania MT/IP do bezpośredniego wykrywania złóż.

MT/TDEM/IP/Grawimetria MT/TDEM/IP/Grawimetria MT/TDEM/IP/Grawimetria