Bezinwazyjne rozpoznanie stanu podłoża EW Włocławek

Temat:Badania georadarowe - GPR 

Termin realizacji: 09/2014 – 12/2014

Celem prac było rozpoznanie stanu podłoża pod płytami ponuru i poszuru EW Włocławek dla identyfikacji i lokalizacji ewentualnych stref nieciągłości, niejednorodności ośrodka gruntowego lub pustek zalegających po powierzchnią do głębokości około 2,0 m. Wykorzystano do tego celu specjalnie skonstruowany batyskaf w którym umieszczono antenę GPR o częstotliwości 250 MHz. Batyskaf był przymocowany do jednostki pływającej i prowadzony przez asekurującego go nurka jak najniżej nad powierzchnią płyt. Z nurkiem na bieżąco była utrzymywana łączność co pozwalało na szybkie korygowanie ustawienia zestawu pomiarowego.