Badania magnetotelluryczne w poszukiwaniach wód termalnych w Sudetach

Temat: Badania magnetotelluryczne

 Termin realizacji: 12/2014 – 01/2015

Celem prac magnetotellurycznych było rozpoznanie tektoniki podłoża pod kątem poszukiwania wód termalnych. Wykonano badania magentotelluryczne wraz z ich interpretacją. Magnetotelluryka jest jedyną dostępną metodą geofizyczną pozwalającą na rozpoznanie skał magmowych i metamorficznych do dużej głębokości oraz w trudnych, górskich warunkach terenowych. W przypadku opisywanych badań wykonano modele geologiczne masywu karkonoskiego do głębokości 2 km p.p.t. Interpretacja stref przewodnictwa elektrycznego z danych MT daje możliwość projektowania otworów termalnych.