Sejsmika MASW/tomografia elektrooporowa

Temat: Badania sejsmiczne MASW 

oraz tomografia elektrooporowa dla skontrolowania jakości struktury nasypu pod budowę autostrady w woj. podkarpackim.

Termin realizacji: 10/2015

Firma Geopartner, wykonała usługi geofizyczne - badania sejsmiczne MASW oraz badania elektrooporowe (tomografia ERT) na terenie budowy autostrady w woj. podkarpackim. Pomiary sejsmiczne obejmowały ok 10 km linii profilowej wzdłuż osi budowanej autostrady. W tym celu przeprowadzono akwizycję przy użyciu układu Land Streamer, sprzężonego z rejestratorem i źródłem udarowym. Całość zainstalowana na mobilnym, samobieżnym pojeździe, pozwoliła na skrócenie czasu badań przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów rejestracji.