Geoelektryczne badania w kopalni Stefanów Ruszkowski

Temat: Badania geoelektryczne

Termin realizacji: 2017

Na początku 2017 roku nasza firma wykonała badania geoelektryczne w rejonie kopalni Stefanów Ruszkowski. Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości występowania utworów piaszczysto-żwirowych w rejonie podanej miejscowości. Zastosowanie metod geoelektrycznych miało na celu kompleksową ocenę danego rejonu oraz utworzenie mapy zasobów.