Badania georadarowe w Warszawie

Temat: Badania georadarowe - GPR, model 3D

Termin realizacji: 2017

Geopartner przeprowadził badania georadarowe na terenie hali remontowej i jej otoczenia spółki Tramwaje Warszawskie Sp. Z o.o. w Warszawie. Głównym celem tych badań było rozpoznanie struktury podłoża na potrzeby określenia występowania podziemnej infrastruktury tupu: kable, rury, korytarze oraz pozastałości po starych obiektach budowlanych. Profile georadarowe rozmieszczono przestrzennie na modelu 3D całego obszaru