Badania metodą tomografii elektrooporowej (ERT) w Karpaczu

Temat: Tomografia elektrooporowa - ERT

Termin realizacji:2017

Nasi pracownicy przeprowadzili badania w Karpaczu w województwie dolnośląskim. Prace polegały na badaniach geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej. Rezultatem przeprowadzonych badań są przekroje oporności z pomiarów tomografii elektrooporowej, które pozwoliły na interpretację zmian oporności (przewodności) ośrodka gruntowego.