Badania geofizyczne - elektrooporowe, Serbia

Temat: badania metodą tomografii elektrooporowej (SGE, ERT)

Data: 05-06.2013

 Na zlecenie firmy "The Coca Cola Company" przeprowadziliśmy geofizyczne badania. Naszym głównym zadaniem było rozpoznanie złóż wód na terytorium fabryki "Rosa Topli Do Production Plant" w Serbii. Podczas badań została wykorzystana metoda tomografii elektrooporowej (ERT) w ciężkim górzystym terenie.