Magnetotelluryczne badania, Bułgaria, Krumovgrad

Temat: Magnetotelluryka - AMT, MT

 Latem 2017 roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić geofizyczne badania w Bułgarii w Krumovgradzie. Naszym zadaniem było rozpoznanie budowy geologicznej złoża rud metali w obrębie czynnej kopalni celem ukierunkowania dalszych prac wydobywczych. Zostały przeprowadzone badania geofizyczne metodą magnetotelluryczną (AMT i MT) wraz z opracowaniem modelu końcowego z użyciem inwersji 3D.