Badania geofizyczne, Gruzja

Temat: Badania Magnetotelluryczne

Na początku 2018 roku nasza firma miała okazję współpracować z Norio Operating Company Ltd. Przeprowadziliśmy badania geofizyczne wykorzystując metodę magnetotelluryczną. Celem prac było rozpoznanie struktury geologicznej obszaru środkowej Gruzji, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów środkowo-eoceńskich jako potencjalnej skały zbiornikowej. Prace terenowe, z racji dużych różnic elewacji terenu dla lokalizowanych punktów MT przebiegały w skrajnie różnych warunkach atmosferycznych. Geopartner wykonał komplet prac tj. akwizycje danych MT, processing oraz interpretację 2D w z modelem geologicznym obszaru.