Usługi główna

Firma Geopartner Sp. z o. o. oferuje szeroką gamę usług geofizycznych i geotechnicznych koniecznych do kompleksowego rozpoznania warunków gruntowych pod względem struktury, stanu oraz składu fizykochemicznego oraz obecności obiektów antropogenicznych czy skażeń w gruncie.

Oferujemy następujące usługi: